Üretim kalitesi

Asfalt plentinin imalatında kullanılan tüm çelik malzeme ilk önce kumlama işlemine (Sa2 ½) tabi tutulur. Mekanik kesim ve şekil verme sonrası kumlanmış parçalar özel solüsyon ile temizlenir ve fırında ısıtılır. Kaynak işlemine tabi tutulmayacak parçalar astarlanır (80μm). Kaynak işlemi görecek parçalar kaynak bölgeleri bantlanarak (40μm) ön astar işlemine tabi tutulur.

Bu işlemlerin tamamı yeniden korozyonun başlamaması için 8 saat içerisinde tamamlanır.

Kaynak işleminden sonra parçalar tekrar temizlenir, fırınlanır ve ikinci kez 80μm üniform astar kalınlığı oluşturulacak şekilde astarlanır. Son kat olarak tüm parçalar son bir ısıtmadan sonra Endüstriyel Hava Kurumalı boya ile 50μm kalınlığında boyanır. Boyanan parçalar 60°C sıcaklıktaki fırında kurutulur.

Kaynak prosesimiz EN 1090-1, EN 1090-2 (EXC3) ve TS EN ISO 3834-2 sertifikaları ile belgelendirilmiştir.

Sistemin kalitesinin sağlanması ham maddeden başlamakta ve satın alınan bütün malzemelerin TS EN 10025 standardının ön gördüğü çekme, akma, uzama ve kimyasal analiz testleriyle E-MAK laboratuvarlarında kabulü yapılmaktadır. Uygulanan bütün kaynak teknikleri TS EN ISO 15614-1 uyarınca düzenlenen WPQR lar vasıtasıyla akredite bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen testler aracılığı ile doğrulanır. Kaynak Mühendislerimiz arafından TS EN ISO 15609 uyarınca WPS’ ler hazırlanır. Kaynakların tümü WPS’ lere uygun olarak gerçekleştirilir. Bunun yanında bütün kaynak personelleri TS EN ISO 9606-1 standardına göre akredite bir kuruluş tarafından sertifikalandırılarak sistemin güvenilirliği sağlanır. Kaynak ile birleştirilecek bütün parçalara TS EN ISO 9692 ye göre kaynak ağzı açılır. Kaynak yapılacak yüzeyler yağ, pas, boya ve benzeri olumsuz etkenlerden arındırılır. Temizliği tamamlanan parçalara EN ISO 13916 ve TS EN 1011-2 uyarınca ön tavlama yapılır. Kullanılacak kaynak sarf malzemelerinin TS EN 13479 standardına uygun olarak test edilmiş olmasına dikkat edilir. Kaynak işlemi;öncesi, devamı ve sonrasında Kaynak Mühendisleri gözetiminde Kaynak Kontrol Personelleri tarafından kontrollere tabi tutulur. Kaynak sonrası ısıl işlem EN ISO 17663 standardına göre uygulanır. Yapılan her bir kaynak TS EN ISO 17637 Gözle Muayene, EN ISO 3452-1 Penetrant Muayenesi, TS EN 17638 Manyetik Parçacık Muayenesi, TS EN ISO 17640 Ultrasonik Muayenesi standartları kriterlerine göre kontrol edilerek onaylanır. Kaynak Mühendisleri tarafından onaylanmamış hiçbir parçanın bir sonraki prosese geçmesine izin verilmez.