İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

 

E-MAK A.Ş.prensip olarak  bütün faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak benimser. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratır.  Her türlü oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak kabul eder. Çalışma şartlarının, iş güvenliği yönetiminin başarısı bireysel ve toplumsal olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli iş ekipmanlarını kullanmalı, kurallara uymalı ve risklerin önlenmesinde katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

 

Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Fiziksel güvenlik ve sağlıklı olmak  çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı, gerek şirket gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsiyoruz ve hayatın her alanında uygulamaya özen gösteriyoruz.

 

E-MAK A.Ş.’de çalışanların sağlıklarının korunması, toplumsal bir sorumluluk ve iş veriminin gereği olarak görülür. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanır. Periyodik olarak sistem gözden geçirilir. Sistemin performansı takip edilerek sürekli gelişmesi sağlanır.

 

 

 

 

Bu amaçla;