İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

E-MAK A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı bireysel ve toplumsal olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli iş ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesinde katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik, çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı, gerek şirket gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.

E-MAK A.Ş. de çalışanların sağlıklarının korunması, toplumsal bir sorumluluk ve iş veriminin gereği olarak görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

  • İsg ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,
  • Yeni proje ve proseslerin projelendirme aşamasında meslek hastalıkları, isg konularındaki tüm riskleri değerlendirip koruyucu önlemler almak,
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikelerin kaynağında yok edilmesi öncelikli olmak üzere sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflemek,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımız en aza indirecek sistemler geliştirmek,
  • Sürekli gelişme için çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı isg konularında eğitmek, zinde ve sağlıklı olmalarını teşvik etmek, Temel ilkelerimizdir.