Günümüzde mevcut yolların yenilenmesi sonucunda ortaya çıkan kazınmış asfaltın (RAP-Reclaimed Asphalt Pavement-Geri Kazanılmak İstenen Sökülmüş Kaplama Asfalt) geri kazanımı (RECYCLING), özellikle büyük şehirlere hizmet veren asfalt plentlerinde olması gereken bir ünite haline gelmiştir.

SOĞUK GERİ DÖNÜŞÜM

> Rap silosu.

> Besleme bandı.

> Elevatör.

> Besleme deposu.

> Tartımlı dozaj bandı.

> Mikser patlama kanalı.