1992 yılında faaliyete başlayan E-MAK, Asfalt ve Agrega Teknolojileri Üretimi konusunda yenilikçi, çevreci ve güvenilir teknolojiler geliştirmektedir. Ürettiği teknolojileri öncelikle üyesi olduğu Simge Group Şirketleri’ne ait farklı işletmelerde gerçek kullanım koşullarında test ederek sektörün kullanımına sunar. Bu özel avantaj sayesinde birçok yeni buluş ve tasarıma imza atmıştır.

 

E-MAK tarafından sektöre gururla sunulan her yeni teknoloji, enerji tasarrufu ve çevre adına dünya için bir değerdir. E-MAK yürüttüğü AR-GE faaliyetlerini üniversitelerden ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) tan aldığı bilimsel ve teknik katkılar ile desteklenmektedir.

VİZYONUMUZ
İş ve maden makineleri üretiminde, yenilikçi, çevreci ve güvenilir teknolojiler geliştirerek, dünya çapında örnek ve önder bir marka olmak.

MİSYONUMUZ
Asfalt ve madencilik teknolojilerindeki yarım asırlık deneyimimizi, İş makineleri ve madencilik sektöründe ürünler geliştirmek için kullanarak müşterilerimize yeni ve kalıcı değerler yaratmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
AKIL GÖNÜL ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞMAK;
Tüm süreçlerimizin yönetiminde ve iyileşme planlarında güvenilir iç ve dış bilgilere dayanmak. Sonuçlara odaklanmak, değişkenleri kontrol altına tutmak, verilere dayalı gerçekçi hedefler saptamak. İşimizi ve birbirimizi severek gönülden katılan çalışanların el birliği ile katılımı teşvik eden, akılcı yönetim yaklaşımı oluşturmak.

SORUMLULUK DUYMAK;
Kuruluşumuzun ve çalışanlarımızın uzun vadeli çıkarlarının korunması, saygınlığının performansının ve değerinin artması için kurumsal yaklaşım benimsemek. İçinde bulunduğumuz toplumun beklentilerine ve var olan toplumsal düzenlemelere karşı sorumluluklarımızın farkında olmak. Toplum bilincimizi geliştirmek, başkalarına ve kendimize olan güvenimizi arttırıyor, dürüst olmamızı sağlıyor.

MÜŞTERİ VE DİĞER PAYDAŞLARIMIZLA;
Yeni ve kalıcı değerler yaratmak ve diğer tüm paydaşlarımıza katma değer oluşturmak.

REKABETÇİ OLMAK;
Tüm faaliyetlerimizi ve birbirleri ile olan ilişkilerini anlayarak, sistematik bir biçimde yönetmek, markalarımız, tasarımlarımız, patentlerimizle kalıcı üstünlükler yaratacak şekilde, verimli ve etkin çalışarak en çok rekabet edebilir maliyetlerle değer yaratmak.

GELECEĞİMİZİ PLANLAMAK;
Bugünümüzden hareketle, kendimizin ve gerektiğinde başkalarının bilgi ve deneyimlerini kullanarak geleceğimizi planlamak ve yönetmek.