Kalite Politikamız

Müşteri Odaklı Olmak;

Ürün ve hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşterilerimizdir. Müşterilerimizin bağımlılığını sağlamanın, elde tutmanın, pazar payı elde etmenin en iyi yolu mevcut ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanmak ve memnuniyetlerini ölçmek ve sürekli olarak arttırmaktır.

Tedarikçilerimizle Birlikte Sürekli İyileşmek Ve Gelişmek;

Ölçülebilir kalite hedeflerimizi sürekli iyileştirmeye dayalı olarak belirleyerek sürekli iyileşmek kalıcı amacımızdır. İşbirliği yaptığımız tedarikçilerimizle güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak böylelikle rekabet üstünlüğü elde etmek ve tedarikçilerimizle birlikte sürekli iyileşmek ve gelişmektir.

Takım Ruhuyla Çalışmak;

Şirketimizin amaçları doğrultusunda çalışanlarımızı, kararlılıklarını ve etkinliklerini üst düzeye çıkaracak şekilde bilgiyi paylaşan, sürekli öğrenen, yeni beceriler geliştiren, yenilikler açık, yaratıcı ve önlemeye dayalı sürekli iyileştirme kültürü içinde, birliği sağlayan liderlik anlayışı ile yöneterek en yüksek düzeyde katılım, olumlu tavırlar ve yüksek moral ve motivasyon yaratmaktır.

Sistemli Olmak;

Tüm faaliyetlerimizi ve birbirleri ile olan ilişkilerini anlamak, sistematik bir biçimde yönetmek, işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararları güvenilir bilgilere dayanarak almak, sonuçlara odaklanmak, değişkenleri kontrol altında tutmak, verilere dayalı gerçekçi hedefler saptamaktır.

Kaynaklarımızı Etkin Ve Verimli Kullanmak;

Hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için katma değer yaratacak şekilde maddi kaynaklarımızı, zamanımızı ve insan kaynaklarımızı kullanmada sinerji yaratarak, fırsatları görerek, hızlı ve çevik davranarak, her türlü işlem maliyetlerini en aza indirmektir.

İnsan Çevre Ve Topluma Saygılı Olmak;

Kuruluşumuzun ve çalışanlarımızın uzun vadeli çıkarlarının korunması, saygınlığının, performansının ve değerinin artması için etik bir yaklaşım benimsemek, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan toplumsal düzenlemelere uyumu aşılamaktır. Toplum bilincimizi geliştirmek, başkalarına ve kendimize güvenmektir.