Kalite Politikamız

 

 

Müşteri Odaklı Olmak;

 

Ürünlerimizin hizmet kalitesini değerlendirecek olan müşterilerimize her zaman en kaliteli hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. E-MAK marka sadakatini sağlayabilmek için onların ihtiyaçlarına ve taleplerine odaklanıyoruz. Memnuniyetlerini ölçerek çalışmalarımızın durumunu, ilerlemesini inceliyor ve sürekli olarak geliştiriyoruz.

 

Tedarikçilerimizle Birlikte Sürekli İyileşmek Ve Gelişmek;

 

Ölçülebilir kalite hedeflerimizi, sürekli iyileştirmeye dayalı olarak belirliyoruz. Sürekli iyileşmek kalıcı amacımızdır. İşbirliği yaptığımız tedarikçilerimizle güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kuruyoruz. Böylelikle rekabet üstünlüğü elde etmek ve tedarikçilerimizle birlikte sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi amaçlıyoruz..

 

Takım Ruhuyla Çalışmak;

 

Şirketimizin amaçları doğrultusunda çalışanlarımızı, kararlılıklarını ve aktifliklerini üst düzeye çıkaracak şekilde çalışıyoruz. Bilgiyi paylaşan sürekli öğrenen yeni beceriler geliştiren yeniliklere açık, yaratıcı ve birliği sağlayan liderlik anlayışıyla yöneterek en yüksek düzeyde katılımı oluşturuyoruz. Takım ruhunun verdiği pozitif enerjiyi tüm çalışmalarımıza yansıtıyoruz.

 

 

 

Sistemli Olmak;

Tüm faaliyetlerimizi ve birbirleri ile olan ilişkilerini anlayarak sistematik bir biçimde yönetmeyi amaçlıyoruz. İşlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararları güvenilir bilgilere dayanarak sonuçlara odaklandığımız değişkenleri kontrol altında tuttuğumuz verilere dayalı gerçekçi hedeflerin peşinden koşuyoruz.

 

Kaynaklarımızı Etkin Ve Verimli Kullanmak;

Hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için katma değer yaratacak şekilde maddi kaynaklarımızı, zamanımızı ve insan kaynaklarımızı kullanmada sinerji yaratıyoruz. Fırsatları görerek hızlı ve çevik davranarak her türlü işlem maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyoruz.

 

İnsan Çevre Ve Topluma Saygılı Olmak;

Kuruluşumuzun ve çalışanlarımızın uzun vadeli çıkarlarının korunması, saygınlığının, performansının ve değerinin artması için etik bir yaklaşımı benimsiyoruz. Genel olarak toplumun beklentilerini ve var olan toplumsal düzenlemelere uyumu aşılıyoruz. Toplum bilincimizi geliştirmenin, başkalarına ve kendimize güvenmekten geçtiğine inanıyoruz.