Çevre Politikamız

E-MAK olarak;
Asfalt teknolojileri üretim tasarım ve satış sonrası hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında çevre üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkileri kurduğumuz çevre yönetim sistemi ile kontrolümüz altına alabilmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç için;

  • Çevreye verilebilecek olumsuz etkileri azaltmak, kirliliği önlemek,
  • Enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamak,
  • Hurda ve atıkları azaltmak, mümkünse yeniden değerlendirmek,
  • Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Çevreye zarar verme riski bulunan yerlerde önlemler almak ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak,
  • Yürürlükteki yasal düzenleme ve şartlara uymak ve takip etmek,