Çevre Politikamız

 

E-MAK olarak;

 

E-MAK asfalt plentleri, Megaton -Agrega Hazırlama Sistemleri- sayesinde çevreye daha az toz salınımı yapmaktadır. Gürültü kirliliğini en aza indirgemektedir. Ayrıca bu konuda çalışanlara verilen eğitimler sayesinde çevreye verilebilecek olan zararı minimum seviyeye düşürüyoruz.

E-MAK asfalt teknolojileri üretim tasarım ve satış sonrası hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri, kurduğumuz çevre yönetim sistemi ile kontrolümüz altına alabilmeyi amaçlıyoruz.

Ürünlerin üretimi ve kullanımı süresince oluşacak her türlü olumsuz etkiyi  en aza indirmek için bir çaba ortaya koyuyoruz. Çalışanlarımız da bu konuda oldukça özverili davranıyorlar.

 

 

 

 

Bu amaç için;