Asfalt Geri Dönüşüm Sistemleri

Günümüzde mevcut yolların yenilenmesi sonucunda ortaya çıkan kazınmış asfaltın (RAPReclaimed Asphalt Pavement-Geri Kazanılmak İstenen Sökülmüş Kaplama Asfalt) geri kazanımı (RECYCLING), özellikle büyük şehirlere hizmet veren asfalt plentlerinde olması gereken bir ünite haline gelmiştir.

Ülkelerin karayolları şartnamelerinde izin verilen oranlarda asfalt üretimine katılarak kullanılmaya başlayan RAP malzeme sadece maliyet açısından avantaj sağlamakla kalmayıp, çevre konusunda duyarlılığın bir gereğidir.

RECYCLING üniteleri siparişe göre istenilen ölçü ve özelliklerde üretilmektedir.

Soğuk Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi

Soğuk Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi

Sıcak Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi

Sıcak Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi