E-MAK,  üyesi olduğu Avrupa Agrega Üreticileri Birliği  -UEPG-nin ,  agrega endüstrisinin  fırsat ve tehditlerinin Avrupa Birliği ülkeleri  bazında değerlendirildiği “Genel Strateji”  toplantısına katıldı.

 

E-MAK çalışmakta olduğu sektörlere ait teknik ve çevresel yaklaşımları yakınen izleyerek,  çalışmalarına bu sorumlulukla yön vermektedir .

GALERİ