Bugün dünyadaki en değerli kaynak Büyük Veridir diyen Gencer, “Almanya yakın zamanda 2030 Sanayi Stratejisi’ni ortaya atmıştır. Bu stratejinin temel amacı, modern akıllı teknolojileri kullanarak geleneksel imalat uygulamalarının süregelen otomasyon sürecini hızlandırmaktır. Bugün dünyadaki en değerli kaynak Büyük Veridir. Almanya, yüksek rekabet gücünü korumak için makina mühendisliği endüstrisiyle ilgili verileri toplamayı amaçlamaktadır. Büyük Verinin önemi, ne miktarda veriye sahip olduğunuzla değil, o veriyle ne yaptığınızla ilgilidir" dedi.