Plentmiks Temel (PMT) Nedir?

 

PMT, Agrega Hazırlama Sistemleri temel malzemeleri; yol gövdesinin plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, primer kırma ve eleme işleminden geçirilerek en az üç farklı tip agreganın, mekanik plentte belirli orandaki su ile karıştırılmasıyla hazırlanır. Yolda finişer ile serilme işlemi gerçekleştirilir.

 

Çimento ve emülsiyon sistemlerinin entegrasyonu yapılarak, çimento bağlayıcılı granüler temel ve emülsifiye asfalt üretimi imkanı sağlar.

 

Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 402.04’e ve TS EN 13242 standardına uygun olarak PMT Tip-1 ve PMT Tip-2 tipleri şeklinde üretilmektedir. Üretiminde, kaliteli en az 3 farklı agrega grubundan faydalanılarak E-MAK otomatik mekanik stabilizasyon plentlerinde optimum su içeriğinde karıştırılarak elde edilir.

 

Mevcut zeminlerin taşıma gücünün düşük olması güçlendirilmelerini zorunlu kılar. Yoksa zemine uygulanacak sıcak karışım asfaltın da alttaki zemine bağlı olarak  göçmelere ve kırılmalara maruz kalması olasıdır. Zeminin güçlendirmesi ve mevcut satıhdaki ondülasyonların giderilmesi amacıyla asfalt uygulamasından önce plentmiks malzemesi kullanılmalıdır. Plentmiks, uygun ölçüde agrega ve taş tozunun plentte karıştırılması sonucu elde edilir.

 

Plentmiks stabilize temele göre üst yapı kalınlığını en az üçte bir oranında azaltır.


Trafiğin en az olduğu bir yolda dahi stabilize temel tabakası 58 cm’ye kadar çıkar. Yoğun ağır taşıt trafiğinin bulunduğu bir ana arterde ise bu kalınlığın 120 cm gibi çok yüksek bir kalınlığa ulaştığını görürüz.

 

Mevcut zeminde çukurlaşmaların oluşması kullanılacak asfalt miktarının artmasına neden olur. Bunun olmasını engellemek için asfalt öncesi zemin yüzeyinin plentmiks temel malzemesiyle kaplanması gerekir. Zemindeki pürüzlerin ve çukurlaşmaların giderilmesi kaplama malzemesinde tasarrufa neden olur. Böylece toplam maliyet çok daha uygun olur.

 

Plent Miks - Agrega Hazırlama Sistemleri- tabakasında; kil, silt gibi yabancı maddeler bulunmamalıdır. Sağlam temiz agregadan üretilmesi durumunda yolda yüksek verim elde etmek mümkündür. Serim sırasında meydana gelecek ondülasyon bu tabakada çok aza indirilmelidir aksi takdirde yolda bulunan ondülasyonlar BSK yüzeyinde de aynı etkiye neden olur.

 

Mekanik plent, otomatik olarak çalışır. Gerektiği takdirde manuel olarak da çalıştırabilirsiniz. Soğuk Agrega silolarının dozaj bantları; elektrik motoruyla bağlantılı ve kademesiz dozaj ayarı yapılabilir özelliğe sahiptir. İmalat sırasında bant hızları kumanda kabininden hız kontrol ünitesi ile istenilen seviyeye getirilebilir. Karıştırıcı içindeki karışımın yapıldığı bölümler aşınmaya dayanıklı değiştirilebilir çelik döküm plakalardan (Ni Hard 4) oluşur. Karıştırıcı kollar; çelik döküm malzemeden imal edilmiş ve karıştırıcı içinde süpürülmemiş yer bırakmayacak şekilde karışım hazırlar. Otomasyon sistemi otomatik kumanda kontrolü ile çalıştırılır.

 

E-MAK, sadece satış öncesi ve satış sürecinde değil satış sonrasında da her zaman müşterilerinin yanındadır.