Asfalt Plenti Bitüm Sistemi

 

Bitüm sistemi

 

- Üniteler-  şu anda zorunlu CE işaretine tabi ürünler arasındadır. (CE işareti Avrupa’ya uygunluk anlamına gelmektedir. CE işaretli ürünler sağlık, asgari güvenlik ve çevre konusunda denetlendiği ve değerlendirildiğini göstermektedir.) 

 

2007 yılında yürürlüğe alınan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre bitüm ve bitümlü karışımlar CE işareti taşımadan piyasaya sürülemez. Ayrıca  ülkemizde bitüm ve bitümlü karışımlar için Avrupa Standartları da geçerlidir. Kalite Güvence Sistemi, 2008 yılında aldığı yetkiyle  bitüm ve bitümlü karışımlarda CE işareti   için “Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluğu Belgesi” vermeye başlamıştır. 

 

Bitüm üreticisi, ilgili bitüm ve bitümlü karışımlar standardının istediği şekilde başlangıç tip deneylerini yapmalıdır. Başlangıç tip deneyleriyle belirlenen ürünler için üretim kontrol sistemi oluşturmak gerekir.  

 

Başvuru aşamasından sonra üreticinin standarda göre kurduğu üretim kontrol sistemi ve üretim tesisi, KGS Sistem Tetkiki Ekibi tarafından denetlenir. Sistem tetkiklerinde tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen sürelerde giderilmesi halinde KGS Belgelendirme Komitesi’nin değerlendirmesi ile tesis için kapsam dahilindeki ürünler için Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluğu Belgesi düzenlenir. KGS’den alınacak Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluğu Belgesi, zorunlu olduğu gibi bitüm ve bitümlü karışım kullanıcıları tarafından çok önemli bir tercih nedenidir.

 

BSK kaplamalı yolların ömrünü, hizmet kalitesi ve maliyetini karışımda kullanılan bitümlü bağlayıcının özellikleri büyük oranda etkilemektedir. Yol üst yapılarında görülen yapısal bozulmalar kullanılan bitümlü bağlayıcıda veya temas yüzeyinde ortaya çıkar. 

 

Yüksek sıcaklıklarda görülen bozulmalar viskoz hâle geçen bitümün kaplama tabakasının boşluklara doğru akışı şeklinde olur. Orta sıcaklıklarda boyuna veya timsah sırtı şeklinde, düşük sıcaklıklarda ise enine yönde gelişen çatlaklar sertleşen bitümün kendi içinde veya temas yüzeyinden kırılmasıyla ortaya çıkar. Sudan kaynaklanan soyulma ve sökülme şeklinde bozulmalar da bitümün agrega temas yüzeyindeki yapışkanlığını kaybetmesinden dolayı meydana gelir.

 

Farklı sıcaklıklarda ve farklı şekillerde görülen bu bozulmalar bitümlü bağlayıcıların visko-elastik özelliğinden dolayı oluşmaktadır. Bitümlü bağlayıcılar, değişen sıcaklık ve yük koşullarına bağlı olarak farklı tepkiler verir. Yüksek sıcaklık ve uzun süreli yükleme durumlarında viskoz bir sıvı gibi davranır. Düşük sıcaklıklarda sert, elastik bir katı gibi tepki verir.

 

Bitümlü bağlayıcıların tanımlanmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de penetrasyon değerine bağlı bir sınıflama sistemi vardır. Bu değer, 25°C 'de bitümün kıvamı ölçülerek belirlenir. Bozulmaya neden olan sıcaklıklar çoğunlukla kaplamanın maruz kaldığı aşırı düşük ve aşırı yüksek sıcaklıklardan kaynaklıdır. 

 

Sınıflandırma sistemlerinin yetersizlikleri nedeniyle yeni bir sınıflandırma yöntemi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Stratejik Karayolu Araştırma Programı (SHRP) çerçevesinde performans esaslı SUPERPAVE (Üstün Performanslı Asfalt Kaplama) bağlayıcı sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde; bitüm sınıfı yüksek, ortave düşük sıcaklık olmak üzere bütün sıcaklık şartlarındaki performansına, mekanik ve reolojik özelliklerine bağlı olarak tespit edilmektedir.

 

SUPERPAVE yönteminde bitümler, sıcaklık koşullarında gösterdikleri performanslara göre sınıflandırılırlar. Bu nedenle, bitümlere “Performans Sınıfı (Performance Grade)” bitüm adı verilmiş ve PG simgesi ile tanımlanmıştır. PG simgesinin devamındaki rakamlar, bağlayıcının hizmet vereceği yerdeki ortalama en yüksek ve ortalama en düşük kaplama sıcaklıklarını gösterir.

 

Bitüm sistemi

- Üniteler-  ihtiyaçlarınız için E-MAK ürünlerini tercih ederek kaliteli ve güvenilir bir seçim yapmış olursunuz.

 

E-MAK olarak  müşteri memnuniyetinin sadece çalışanlara bağlı olmadığını işletme kültürüne dayandığına inanıyoruz. Bu düşünce şirketimizin stratejisini oluşturmaktadır. Biz, bütün müşterilerimize aynı değeri verir ve üstün kalitede hizmet sunarız. Müşteri odaklı çalışır, planlamamızı doğru bir şekilde yapar, kaynaklarımızı etkin kullanmaya önem veririz.