Agrega Kurutucu (Drayer)

 


E-MAK agrega kurutucuları,- Üniteler- içindeki kanatların özel tasarımı sayesinde optimum ısı transfer yüzeyi ile, minimum yakıtla en verimli agrega kurutma ve ısıtmayı sağlar. 

 

Özellikle asfalt plentlerinde iyi ve homojen bir karışımın sağlanabilmesi için agreganın yaklaşık 160°C sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir.

 

E-MAK kurutucuları, - Üniteler- deformasyona ve aşınmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Yüksek sıcaklıkların ve ani sıcaklık değişikliklerinin sebep olduğu genleşmeleri karşılayacak şekilde gövde ve tahrik çemberleri birbirlerine cıvatalarla bağlanmıştır. Kurutucu ringleri ve tahrik makaraları özel ve uzun ömürlü dövme çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik dış gövde kaplaması ve taş yünü ile izole edilmiş gövde yükünü eşit dağıtan ısıl genleşmeleri karşılayacak esneklikte, kolay değiştirilebilir, kaynaksız kompanzasyon yayları vardır.

 

Dryerin (Kurutucunun) içindeki özel tasarım; dizilim ve açılara sahip kolay değiştirilebilir kanat yapısı mevcuttur. Brülör alevinin daha uzun yol kat etmesi, agreganın sıcak hava ve sıcak yüzeyle daha uzun süre teması ile etkin ısıtma ve kurutma gerçekleşir. Brülör alevinin kurutucu iç yüzeyine direkt temasını engelleyen yüksek ısının yıpratıcı etkisinden koruyan ön yanma odası vardır.

 

Vakum ölçme sistemi ve özel kanat yapısı sayesinde baca gazı emisyon değerlerini kontrol edebilirsiniz. Soft Starter’li veya hız invertörlü tahrik sistemi sayesinde malzeme yüklü iken kalkış yapabilme özelliği sunar. Dövme çelikten imal edilmiş kurutucu ringleri ve tahrik makaraları vardır. Farklı yakıtlarla çalışabilen brülör seçenekleri agreganın nem oranına ve kurutucuya giren miktarına bağlı olarak otomatik ayarlanabilir.

 

İki temel agrega kurutucu tipi bulunur. Bunlar kurutucunun içindeki agrega akışı ve hava akımı arasındaki bağıntıya göre adlandırılır. İki kurutucunun da  agrega kurutma prensipleri aynıdır. Paralel akımlı kurutucularda, agrega akışı ile hava akımı aynı yöndedir. Soğuk agrega silosu ile alev aynı ağızdan kurutucuya girer ve malzemeler çıkış yönüne doğru yönlenirler.

 

Karşıt akımlı kurutucularda alev ve  agrega farklı ağızlardan verilir. Agrega, hava akımına karşı ilerleyip kurutucudan çıkar. Genelde ağırlıklı tip plentlerde karşıt akımlı kurutucular kullanılır. Sürekli tip plentlerdeyse  paralel akımlı kurutucular tercih edilir. Karşıt akımlı kurutucular ve  paralel akımlılar kıyaslandığında karşıt akımlı kurutucular ısı alışverişini daha iyi yaparlar.

 

Kurutma işlemi, yakıtın en çok harcandığı zaman olduğu için  bitümlü sıcak karışım üretimindeki en pahalı aşamadır. Drayer kapasitesi belirli bir nem miktarına göre belirtilir. Eğer asfalt plenti agregasının nem oranı verilen değerin üstündeyse iyi bir şekilde agregayı kurutmak ve ısıtma için de kurutucuya yönlendirilen agrega miktarının düşürülmesi gerekir. Ayrıca üretilecek olan karışımın sıcaklığı ve agrega tipi de performansı etkilemektedir. Asfalt plentinin performansını etkileyen en önemli iki faktör; kurutma ve ısıtma işlemidir.

 

Kurutucunun etkin çalışabilmesi için beslenen hava ve brülöre yönlendirilen yakıtın orantılı olması şarttır. Doğal gaz veya sıvı petrol ile çalışan kurutucularda nadiren yanma problemlerine rastlanır. Bir asfalt plentinin performansını belirleyen ilk ünite kurutucudur. Kurutucunun temel görevleri; agregayı istenen sıcaklığa getirme ve nemden arındırma asfalt plentindeki hatasız üretim için kontrol edilmesi gereken iki temel işlemdir.

 

Agrega sıcaklığının kontrolü, karışım sıcaklığının kontrolü ile benzerdir. Agregaya eklenen bitümlü bağlayıcı, agregadan ısı alır. Aşırı ısıtılmış agrega, sıcaklıktan dolayı bitümlü bağlayıcının akışkanlaşması nedeniyle karışım kalitesinin düşmesine yol açar. Yeteri derecede ısıtılmamış agreganın ise bağlayıcı ile birleşimi ve işlenebilirliği düşük bir karışım elde edilir. Agrega sıcaklığının kontrolü için; sürekli tip plentlerde, kurutucunun içinde bir sıcaklık ölçer yer alıyor. Ağırlıklı tip plentlerdeyse  kurutucunun çıkışında ve sıcak bunkerlerde birer sıcaklık ölçer bulunuyor. Sürekli tiplerde kurutucu içindeki termometrenin, içerideki sıcak havadan da etkilenmesi nedeniyle ölçüm çok sağlıklı olmuyor. Bu nedenle genelde ağırlıklı tip plentlerdeki ölçüm daha net sonuçlar verir. 

 

Karışım performansını etkileyen önemli bir diğer faktör nemdir. Genelde %5 nem içeriğine göre belirtilir. Nem oranının yüksek  olduğu durumlarda ya da kullanılan farklı cins agregalar nedeniyle kurutucu, kapasitenin altında çalıştırılmalıdır.

 

Belirlenen kapasitenin üretime uygun olup olmadığı yapılan nem kontrolleri ile anlaşılır. Üretimde herhangi bir gecikme yaşanmaması için bu kontroller hızlıca gerçekleştirilir. İki yöntemden biri, kurutucu çıkışından alınan agregadan buhar halinde nem çıkışı olup olmadığına bakmak. İkincisi ise, bu agrega yığını üzerinde kuru, yansıtıcı bir cismin belirli bir yükseklikte gezdirilmesi. Sonrasında üzerinde yoğunlaşma olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer üzerinde yoğunlaşma olursa agreganın nemden tam arınmadığı anlamına gelir. 

 

E-MAK Agrega Kurutucunun Rekabet Avantajları


Yüksek verimlilik, çalışma hızı, enerji tasarrufu, kolay bakım ve uzun çalışma ömrüne sahip olmasıdır.
Hassas taşıma yapısına sahiptir.
Farklı yakıt özelliklerine göre uygun yükseltme plakası kullanılacaktır. Bu, malzemenin daha fazla ısı değişimi yapmasını sağlayabilir.
Sızdırmazlık özelliği; kapasiteyi ve tüm makine performansını artırır.