Artık asfalt plentlerimizi dünyaya Turquality desteğinin verdiği güçle pazarlama imkanına kavuştuk. İlk beş yıllık programda Almanya, Rusya, Kazakistan ve Cezayir’i hedef pazar seçtik.

GALLERY